För att jämlikhet gynnar alla!

Status

Mer jämlika organisationer innebär mer arbetsglädje, bättre kommunikation, färre sjukskrivningar, ökad kreativitet och ökad trivsel. Men hur når vi dit? Rätt Olika erbjuder hjälp att arbeta mer inkluderande, genom att utbilda, analysera styrdokument, beslutsvägar och hierarkier och föreslå lösningar i samverkan med uppdragsgivaren. Jag arbetar både strategiskt och normkritiskt, genom att sätta fokus på rådande normer i organisationen och hur de hindrar ett bättre arbetsklimat, men också konkret, genom att analysera och föreslå konkreta åtgärder för hur befintliga strukturer och hierarkier ska förändras.

Ofta anlitas jag med fokus på trans- och hbt-frågor, men jag åtar mig uppdrag utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Jag arbetar gärna med ett intersektionellt perspektiv där olika makthierarkier inte ses som separata företeelser utan som delar i ett mönster där de påverkar varandra.

Rätt OLika fungerar som ett utbildnings- och konsultföretag som drivs av mig, Lukas Romson,  via paraplyföretaget C-Företaget. Därmed kan du som uppdragsgivare anlita mig och vara trygg med att jag har både F-skattsedel, momsregistreringsnummer och tillämpliga försäkringar. Jag har mer än femton års erfarenhet av att utbilda i jämlikhetsfrågor och har utbildning inom såväl diskrimineringsrätt som marknadskommunikation. Intensiva workshops för det lilla arbetslaget, aha-föreläsningar på konferensen, seminarier för hundratals studenter eller politiker, paneldebatter, bollplank, jämställdhetsplaner, likabehandlingsplaner, tillgänglighetsplaner, handläggarstöd, policys, klassrumsövningar, metodmaterial och utbildningskonferenser och andra större event,
jag har gjort det mesta.

Kontakta mig för en lösning som passar just din organisation!

Normkritik – vad är det?

Det här med normer och normkritik kan kännas komplicerat, men det behöver det inte vara. Det handlar helt enkelt om att byta perspektiv, och se situationer utifrån ”den andres” synsätt, för att förstå varandra bättre. Rätt OLika erbjuder utbildningar med normkritiskt perspektiv, som syftar till att ge deltagarna verktyg att ifrågasätta sina egna normer. Därigenom undanröjs en av grunderna för fördomar och diskriminering, tanken att det bara är ens eget sätt att vara som är bra!

Kunskap – grunden för jämlikhet!

Fördomar skapar ojämlikhet och diskriminering. Och brist på kunskap skapar fördomar. Genom att erbjuda trans- och hbt-kompetens erbjuder Rätt OLika ett sätt att motverka fördomar om grupperna, och skapa en mer inkluderande miljö, där alla är lika välkomna!

Brist på kunskap är också ett problem när ambitionerna är utmärkta och fördomarna kanske är mer sällsynta. Det räcker inte långt med god vilja när man sysslar med förändringsarbete i en organisation. Det krävs kunskap, i jämlikhetsarbetets fall i allt från lagar och regler till metoder för inkluderande problemanalyser och för att skapa bra styrdokument. Rätt OLikas utbildningar baseras alltid på gällande rätt, som diskrimineringslagen, och aktuell forskning inom området.

Policys
Det är viktigt att ett företag tar sitt samhällsansvar, också på områden som inte är företagets primära verksamhetsområden.  Därför har Rätt OLika en policy om solidarisk prissättning, en miljöpolicy och en tillgänglighetspolicy. Läs mer om Rätt OLikas policys här.

Gratismaterial!
Jag har börjat lägga upp olika texter om hur man kan transinkludera olika typer av verksamhet. Samtliga texter är fria att använda i undervisningssammanhang för dig som jobbar med eller engagerar dig i jämlikhetsfrågor, förutsatt att källa anges och inget ändras. Vill du använda texterna i något annat sammanhang måste du höra av dig först.

Normkritisk forskningsguide till transinklusivt förhållningssätt – att forska om trans som cisperson
Stöd för dig som bedriver forskning i transfrågor, inom t.ex. Transgender Studies eller Gender Studies.

ResearchGuide – a Transinclusive Approach
A guide for masterstudents and researcher doing research in transissues, in for example Transgender Studies or Gender Studies.

Så blir du en bra transallierad!
Text för engagerade cispersoner om hur man med enkla tips kan hjälpa till att driva transpolitik.

 

Annonser